10 juni 2020: Webinar "Het gezicht van de mediator- Uw online impact op anderen door Herman Ilgen en An Gaiser van INSA.

Op dit moment worden veel gesprekken en ook mediations online uitgevoerd. Daarbij zijn de gezichten van de deelnemers prominent in beeld, misschien nog wel meer dan bij een offline situatie. Natuurlijk is het interessant om naar de gezichten van de anderen te kijken, maar ook u laat als mediator uw gezicht zien. En dat heeft invloed, zowel bewust als onbewust.
 
De empirische analyse methode van het Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse (INSA)  verklaart veel van de impact die u op anderen heeft. INSA baseert zijn analyse op de meting van frequente en consistente microbewegingen in het gezicht; het blijkt dat ieder individu een kenmerkend “setje” heeft van bewegingen die hij/zij altijd laat zien. Vanuit de wetenschappelijke literatuur en het onderzoek dat INSA continu uitvoert met de Universiteit van Amsterdam zijn verbanden te leggen met gedragstendensen. Bij elk non-verbaal setje hoort een gedragsrepertoire. En dat heeft impact in elke interactie.  
De INSA methode is dit voorjaar sterk vernieuwd als gevolg van het onderzoek. Een hernieuwde kennismaking voor wie al eerder inzicht in deze methode heeft gekregen is dus zeker interessant.
 
Programma  
  • Interactieve oefening: hoe kijken we naar onszelf?
  • Wat valt er over gezichten en de impact van gezichten te zeggen aan de hand van de INSA methode
  • Video voorbeelden als illustratie
  • Terug naar het beeld van uzelf: wat constateert u aan de hand van de INSA Methode (analyse hulpmiddel wordt verstrekt); verandert dit uw beeld?
  • Feedback, vragen en discussie
  • Wat hiermee te doen in online gesprekken? Praktische handreikingen
 
Het webinar wordt uitgevoerd door Herman Ilgen en An Gaiser van INSA; voor meer informatie over hun achtergrond zie   www.insa-consultancy.com/over-ons  “