Bijeenkomst 6 juni 2018 - 'Algemene Verordening Gegegevensbescherming en de mediationpraktijk' te Galerie Kralingen