Janny Dierx

afbeelding van Janny Dierx

Personalia

Naam: 
mr Janny Dierx
Aanhef: 
Mevrouw

Contactinformatie

Bedrijfsinformatie

Bedrijfsnaam: 
jannydierx.nl
Specialisaties: 
Gezondheidszorg
Overheid
Overig bedrijfsleven / MKB
Semi-Overheid / Onderwijs

Personalia

Profiel: 

Zeker wanneer rustig overleggen niet meer lukt, samenwerking stuk loopt, anderen er last van hebben of de zaken dreigen te escaleren, is mediation een middel om:

  • communicatieproblemen of conflicten op het werk en in de publieke sector hanteerbaar te maken
  • grip te krijgen op samenwerkingsproblemen binnen een team, tussen directie en teamleider
  • botsingen tussen burgers/bedrijven en ambtenaren op te lossen op het kruispunt van bedrijfsvoering, toezicht, handhaving en veiligheid

Sommige situaties kunnen zó uit de hand lopen, dat ze niet meer te repareren zijn met een goed gesprek. In die gevallen kan ik als bemiddelaar of formeel als mediator optreden.

Mediation en herstel

Mijn interventies zijn erop gericht om conflicten zo eenvoudig mogelijk en zo veel mogelijk snel en informeel op te lossen. Mijn rol is het ondersteunen van de betrokkenen om het conflict zelf op te lossen. Het helpt vaak al wanneer alle belanghebbenden in een conflict bij de oplossing betrokken worden.

Een voorbeeld. Een ouder gelooft de professional niet als die ‘als deskundige’ vertelt over het gedrag van zijn kind onder schooltijd of in de publieke ruimte. De professional vindt weer dat de ouder de ernst onderschat van wat wordt besproken. De ouder voelt zich niet serieus genomen en ‘toegesproken’. In zo’n geval breng ik alle partijen bij elkaar die bij een jongere betrokken zijn, inclusief de ouders. Tijdens de bijeenkomst bespreken we het gedrag en zoeken de betrokkenen samen naar een manier om weer verder te kunnen. Zo’n bijeenkomst is ook een uitwisseling van gevoelens.

Deze manier van werken wordt op scholen en in organisaties toegepast die langdurige relaties met burgers en klanten hebben. Mijn kijk op herstelgericht problemen aanpakken past bijvoorbeeld heel goed bij het concept van de Vreedzame Wijkaanpak. 

Bij conflicten die te maken hebben met waarden, sterke overtuigingen, groepsdenken en groepsgedrag, is het van belang dat de interventie wordt ingezet op het normaliseren van het omgaan met het gedrag en de verschillen in perceptie. een mediation doet een beroep op het inlevingsvermogen van alle betrokkenen.

Mediation in strafzaken
In Nederland ben ik een van de voortrekkers van het invoeren van mediation in strafzaken in het strafproces. Deze vorm van mediation wordt toegepast om daders en slachtoffers van strafbare feiten na de aangifte bij de politie met elkaar in gesprek te brengen. Het strafrecht doet in dat geval een stap terug om te bekijken of partijen het onderling eens kunnen worden. Zie verder www.mediationinstrafzaken.nl.

Ook ben ik co-auteur van het boek Mediation in Strafzaken en docent Specialisatie Medation in Strafzaken van het Centrum voor Conflicthantering. 
 
Meer informatie op http://www.jannydierx.nl