Op 16 november zal Aai Schaberg een workshop aan hand van het tuchtrecht een workshop verzorgen over de Do’s and Don’ts in mediation. Mede aan de hand van tuchtrechtelijke uitspraken van de Tuchtcommissie en het College van Beroep van de MfN, zal Aai Schaberg onder andere de geheimhouding, de toelaatbaarheid van geluidsopnamen, de rol van de mediator en de partijautonomie, rolverwisseling door de mediator en de beëindiging van de mediation bespreken.

Aai Schaberg is zelfstandig Advocaat en MfN-registermediator en inmiddels ruim tien jaar annotator van de uitspraken van de Tuchtcommissie en het College van Beroep. Voorheen was Aai Schaberg eerst gedurende twintig jaar advocaat bij de Brauw Blackstone Westbroek en daarna gedurende ruim zeven jaar bij BarentsKrans. De mediationpraktijk van Aai Schaberg richt zich op zakelijke- en arbeidsmediations.