Geacht RMA-lid,

Graag nodigen wij je uit voor onze derde bijeenkomst van 2024 op woensdag 19 juni 2024 a.s. van 19.30 tot 22.00 uur welke zal plaatsvinden bij AON aan de Admiraliteitskade 62, 3063 ED Rotterdam.

Diner
Voorafgaand aan de bijeenkomst nodigen wij je graag om 18.00 uit voor het diner (inclusief een drankje). De kosten daarvan zijn € 20,=. Voorafgaande aanmelding via het secretariaat is vereist. Om situaties als eind 2023 te voorkomen (waarbij veel spontane aanmeldingen op het allerlaatste moment binnenkwamen, wat voor de cateraar heel vervelend was) verzoeken wij u tijdig en voorafgaand aan te melden.

Workshop
Vanaf 19.30 tot 22:00 uur vindt onze tweede jaarthema bijeenkomst in het kader van “Mens en Methode” plaats met als onderwerp: “Narratieve benadering, Ruimte scheppen voor het positieve verhaal”.  De workshop op deze avond wordt verzorgd door Chris Bos.

In de bijeenkomst van 19 juni neemt Chris de deelnemers mee in de wereld van de narratieve mediation. Het wordt een interactieve bijeenkomst, waarin de kern van de benadering wordt uitgelegd en waarin tevens ruimte is om aan de hand van praktijkvoorbeelden te verkennen wat deze benadering voor een ieder kan betekenen.

Narratieve benadering
In de opdrachten en in de opleidingen en trainingen wordt steeds gewerkt vanuit de narratieve benadering. Die benadering stelt dat ieder van ons in het contact met anderen een eigen werkelijkheid creëert. Die eigen werkelijkheid krijgt gestalte in de verhalen die we vertellen. Over een bepaalde gebeurtenis of situatie zijn altijd verschillende verhalen actief. Een botsing van verhalen, van verschillende werkelijkheden, kan zorgen voor spanning en conflict.

Ruimte scheppen voor het positieve verhaal
Chris Bos werkt vanuit de overtuiging dat elk mens, elke afdeling en elke organisatie een positieve kern heeft. Er zijn situaties waarin het moeilijker wordt voor jezelf of anderen die positieve kern nog te zien of er contact mee te krijgen. Of er nu één persoon, twee mensen, een team of zelfs een hele organisatie wordt begeleid, steeds gaat Chris Bos ervan uit dat die positieve kern bestaat. Gezocht wordt naar de verhalen waarin die positieve kern vervat is. Oplossingen voor problemen worden nooit gevonden in het probleemverhaal, maar altijd daarbuiten. In mediationtrajecten is het doel enerzijds om het positieve verhaal te ontdekken (in de letterlijke betekenis van ‘een laag afhalen van het negatieve verhaal, waardoor het positieve verhaal zichtbaar wordt) en anderzijds de weerbaarheid tegen het conflictverhaal te versterken (conflictverhalen bevatten patronen die de neiging hebben om terug te keren en als betrokkenen daar machteloos tegenover staan, wordt het negatieve verhaal snel weer dominant).

Over Chris Bos

Wie zijn wij? — Chris Bos & PartnersChris Bos heeft begin 2000 het Expertisecentrum Conflictmanagement en Alter Mediation opgericht die vanaf oktober 2019 onder de naam Chris Bos & Partners samen verder zijn gegaan. Chris houdt zich sinds 1998 intensief met mediation, teamontwikkeling en coaching bezig.
Hij verzorgde de eerste Nederlandstalige publicaties op het gebied van de narratieve mediation.
Hij is co-auteur van het Handboek Mediation en het boek Benaderingen en Inspiratiebronnen van Mediation. Hij was de initiator van de MfN-erkende post-hbo opleiding Mediation die hij voor Hanzehogeschool van Groningen ontwikkelde en verzorgde. Behalve trainingen op de eigen trainingslocatie verzorgt hij ook veel in-company trainingen, workshops en lezingen en is hij in de praktijk actief als mediator, coach en begeleider van trajecten van teamontwikkeling. De laatste jaren wordt hij vanwege zijn ervaring steeds vaker betrokken in complexe conflictsituaties en ondersteunt hij regelmatig teams.

”Het vak van trainer verveelt niet snel. Ik geniet van de dynamiek in een groep en van de interactie die je als trainer met een groep hebt. Mediation, coaching en teamontwikkeling zijn fascinerende vakken. Ook al ben ik al vanaf 1998 intensief met deze terreinen bezig, elke dag leer ik nog nieuwe dingen. Het is een voorrecht om zowel aan de ontwikkeling van anderen als aan je eigen ontwikkeling te mogen werken. De combinatie van het doen van opdrachten in de praktijk en het doorgeven van je eigen ervaringen, inzichten en expertise uit de praktijk, zorgt ervoor dat mijn werk steeds boeiend blijft”.

Meer informatie over Chris: zie www.chrisbos-partners.nl

Voor 2024 is het thema “mens en methode”.

De volgende verenigingsavonden worden in 2024 gehouden op:

  • 19 juni 2024
  • 25 september 2024
  • 27 november 2024