Rotterdamse Mediators Associatie | RMA |

vóór en dóór mediators

Mediation

Mediation is een eigentijdse, succesvolle en nog steeds groeiende vorm van conflictbemiddeling.

Bij tal van conflicten kan een mediator helpen om een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te vinden, door de (vaak verstoorde) communicatie tussen partijen weer op gang te brengen. De mediator biedt, vanuit zijn neutrale rol, nieuwe invalshoeken bij het zoeken naar die oplossing. Zowel bij zakelijke conflicten als bij geschillen in de persoonlijke sfeer kan mediation tot een resultaat leiden waarmee alle partijen verder kunnen.

Specialisten in conflictbemiddeling

Wie erover denkt een professionele mediator in te schakelen, is bij de Rotterdamse Mediators Associatie (RMA) aan het juiste adres.

De RMA is een vereniging waarbij meer dan 90 goed opgeleide mediators zijn aangesloten. Zij staan u vakkundig bij, elk vanuit een eigen specialisme.

De RMA faciliteert haar leden door regelmatig activiteiten en bijeenkomsten (PE) te organiseren, als gesprekspartner op te treden en toepassing van mediation in brede zin te stimuleren. Zo draagt de RMA bij aan verdere professionalisering van het vak.

Onze mediators

De circa 90 leden van de RMA zijn allemaal tot mediator (of buurtbemiddelaar) opgeleid en nagenoeg allemaal in het bezit van de landelijk erkende registraties en/of certificaten. Meer informatie over de voorwaarden van certificering, gedragsregels en klachtenregeling vindt u op mfnregister.nl en www.adr-register.com. Door een programma van permanente educatie (PE) zorgen de mediators ervoor dat zij getraind blijven en op de hoogte blijven van de actuele ontwikkelingen in het vakgebied.

mediators-rotterdam

Specialisme bij RMA Mediators

Familie mediation
Bij echtscheiding komen mensen in emotionele tredmolen terecht. Het is verstandig om je snel terzijde te laten staan door een goed opgeleide mediator.
Conflictbemiddeling
Mediation heeft zijn waarde reeds bewezen in tal van conflictgebieden. Denk hierbij aan arbeidszaken (re-integratie, ontslag, Wet Verbetering Poortwachter), bestuurszaken, geschillen tussen buren, familierechtelijke zaken (echtscheiding, omgangsregelingen), zakelijke conflicten tussen bedrijven en binnen samenwerkingsverbanden.
Zakelijk
Zakelijke conflicten kunnen op de werkvloer voor een negatieve werkhouding zorgen. Het is zaak om zo snel mogelijk met partijen aan tafel te gaan om te zien waar de schoen wringt.