Wat is mediation?

200HansW

Mediation is een beproefde manier om conflicten op te lossen, waarbij wordt voorkomen dat een kostbare en tijdrovende gang naar de rechter nodig is.

Partijen die een conflict hebben en er samen niet uitkomen, kunnen vaak baat hebben bij een neutrale conflictbemiddelaar. U heeft bijvoorbeeld te maken met een geschil met de buren dat de relatie steeds verder verergert, of een moeizaam verlopende echtscheiding. Een mediator kan dan de helpende hand bieden en ervoor zorgen dat beide partijen samen tot een werkbare oplossing komen. Ook in het bedrijfsleven is mediation een effectief instrument om op of buiten de werkvloer problemen op te lossen.

De mediator ondersteunt in het oplossen van het conflict. De mediator treedt op als onafhankelijk gespreksleider, analyseert het geschil en zorgt ervoor dat mogelijke oplossingen in kaart worden gebracht. De mediator kiest geen kant en bemoeit zich dus niet met de inhoudelijke kant van het conflict, maar treedt vooral op als procesbegeleider. Met als einddoel dat partijen samen tot een oplossing komen, waarvoor zij uiteindelijk ook zelf verantwoordelijkheid dragen.

Samengevat biedt mediation als belangrijkste voordelen:

  1. Besparing van tijd en kosten
  2. Minder stressvol
  3. Oplossingsgericht
  4. Informeel en vertrouwelijk
  5. Geen verdere escalatie van verhoudingen
  6. Hoge acceptatiegraad.

Overigens hoeft mediation niet in alle gevallen de beste aanpak te zijn. Soms is de gang naar de rechter onvermijdelijk. Uw mediator zal graag met u bespreken of mediation voor uw specifieke conflictsituatie de geëigende weg is en een goede slaagkans biedt.