Ali al Hadaui Koek en Ei mediation

Conflicten kunnen soms cultureel bepaald zijn. Gedragingen en
uitspraken in een bepaalde cultuur kunnen als vanzelfsprekend worden
beschouwd. Precies dezelfde gedragingen en uitspraken kunnen leiden
tot groot conflict in een andere cultuur. Het is voor de mediator
dan ook belangrijk om te weten dat in interculturele mediations de
weg naar een oplossing ook cultureel bepaald kan zijn. In workshop
‘Mediator in interculturele zaken; ken uzelf’ wordt uitgelegd welke
wegen er zoal zijn om interculturele mediations tot een goed einde
te kunnen brengen.
Bovendien, wist je dat een interculturele mediation al is begonnen
vanaf het moment dat partijen de naam van de mediator voor het eerst
lezen/horen? Wanneer er een conflict ontstaat dan is er op zijn
minst een waarde geschonden. Vanuit ervaring weet ik dat partijen in
een interculturele mediation een mediator wensen die kan begrijpen
én kan invoelen welke waarden ten grondslag liggen bij een kwestie
en begrijpt welk gedrag daar ‘normaliter’ bij hoort. Waarden zoals
het hechten aan traditie, veiligheid, sociaal gedrag en conformisme
komen in de workshop aan de orde.
Ali al Hadaui (1975) is een gedragsdeskundige en een erkende
MfN-registermediator met ervaring van meer dan 300 mediations. Hij
merkt stemmingen van anderen snel op en is geïnteresseerd in het
opbouwen van relaties. Sinds 2012 is hij geregistreerde mediator bij
verschillende rechtbanken en gerechtshoven. Ali brengt een
veelzijdige ervaring mee als mediator, beleidsmedewerker
mediationvaardigheden bij de rijksoverheid, trainer en als
coördinator van 120 mediators en bemiddelaars bij een
buurtbemiddelingsorganisatie. Zijn specialisaties zijn mediations in
het familierecht, arbeidsrecht, strafrecht, sociale zekerheid (UWV),
(internationale) kinderontvoeringszaken, buren en in het
bestuursrecht. Mediations op andere terreinen begeleidt hij op
verzoek uiteraard ook. Hij is met gepaste trots één van de weinige
enige erkende mediators met een Marokkaanse achtergrond in Europa.