Update 15 november:

Beste RMA leden,

De afgelopen vrijdag bekend gemaakte maatregelen, hebben helaas gevolgen voor de RMA bijeenkomst van a.s. woensdag 17 november 2021. Deze maatregelen en het gegeven dat we met Toos Blik een interactieve live bijeenkomst voor ogen hadden, is het RMA bestuur helaas genoodzaakt de bijeenkomst niet door te laten gaan. Er hadden zich flink wat leden (ook met diner) opgegeven voor de bijeenkomst. Het jammer dat wij een live bijeenkomst weer moeten uitstellen.

Het RMA bestuur bekijkt op dit moment de mogelijkheden om in 2021 nog een online ‘inhaal’ bijeenkomst te organiseren. Hierover wordt u nog geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

het bestuur

 

Kernkwaliteiten en kernkwadranten

Een workshop over kernkwaliteiten en kernkwadranten voor mediators? Dat kennen we toch wel? Daar hebben we allemaal over gehoord en geleerd! Wat kan dat nu toevoegen?

Toch kan het juist voor mediators heel erg behulpzaam zijn om nog eens goed naar jouw eigen allergieën te kijken, waar ze vandaan komen en hoe je ermee om kunt gaan. Ook kunnen kernkwadranten heel behulpzaam zijn om het gedrag van jouw cliënten in een mediation beter te duiden.

Kortom een interactieve opfrisser met praktische handvatten voor de mediationpraktijk.

Deze avond wordt verzorgd door Toos Bik. Toos is een van de pioniers op het gebied van mediation in Nederland. Ook is ze directeur bij Mediation Trainingsinstituut (MTi) in Amersfoort. Haar praktijkervaring als trainer, mediator en klachtbehandelaar deelt zij met veel plezier en passie met de cursisten, opdat deze tot heldere inzichten komen.

Toos Bik

Toos Bik

Kernkwaliteiten maken de mens zoals hij is. Volgens Daniël Ofman zijn dat kwaliteiten die je bij je geboorte hebt meegekregen. Kernkwaliteiten zijn je eigenschappen die er echt uitspringen.  Sommige daarvan ken je heel goed van jezelf, maar omdat wij in Nederland meestal niet zo van borstklopperij houden kun je ze ook herkennen aan wat anderen vaak in jou waarderen.

In sommige situaties kunnen deze kwaliteiten ‘vervormen’, ze schieten dan te ver door in extremiteit, dit wordt door Ofman jouw valkuilen genoemd. Die herken je doordat anderen, meestal zij die dicht bij jou staan, jou dat gedrag vaak verwijten.

Daar gaan we mee aan de slag op 17 november.

Toos Bik

Het is onze eerste avond in het gebouw aan de Admiraliteitskade 62 3063 ED Rotterdam. Parkeren kan in de GRATIS parkeerruimte van AON (direct om de hoek Admiraliteitskade / Infirmeriestraat ).  Kom je met openbaar vervoer? NS-station Blaak is het dichtste bij. Je kunt uiteraard ook via Rotterdam Centraal reizen. Per metro (lijn A, B, of C halte Oostplein), tram (lijn 21 of 24, halte Oostplein).