Geacht RMA-lid,

Graag nodigen wij je uit voor onze tweede bijeenkomst van 2024 op woensdag 20 maart 2024 a.s. van 19.30 tot 22.00 uur welke zal plaatsvinden bij AON aan de Admiraliteitskade 62, 3063 ED Rotterdam.

Diner
Voorafgaand aan de bijeenkomst nodigen wij je graag om 18.00 uit voor het diner (inclusief een drankje). De kosten daarvan zijn € 20,=. Voorafgaande aanmelding via het secretariaat is vereist. Om situaties als eind 2023 te voorkomen (waarbij veel spontane aanmeldingen op het allerlaatste moment binnenkwamen, wat voor de cateraar heel vervelend was) verzoeken wij u tijdig en voorafgaand aan te melden.

Workshop
Vanaf 19.30 tot 22:00 uur vindt onze tweede jaarthema bijeenkomst in het kader van “Mens en Methode” plaats met als onderwerp: ‘Een Matruska; enkele aandachtspunten bij complexe mediations’. Voorafgaand tussen ca. 19.30 en 19.50 uur is er nog een ALV. De stukken worden jullie vooraf toegestuurd. De interactieve lezing op deze avond wordt verzorgd door Jacques de Waart.

Hoe meer mensen betrokken zijn bij een conflict, hoe complexer de dynamiek. Er zijn veel factoren die elkaar onderling beïnvloeden: Hoe krijg – en houd – je zicht op het totale krachtenveld met mogelijke deelconflicten of achterban-problematiek? Wie zijn er wel of niet bij betrokken of zouden erbij betrokken moeten worden en in welke rol? Hoe speelt cultuur een rol? Vanuit welke perspectieven kun je kijken naar het conflict? Hoe geef je effectief sturing aan de complexe dynamiek van conflicten met meerdere partijen of groepen.

Over Jacques de Waart

Jacques de Waart (1963) is een ervaren mediator en expert in complexe mediations. Hij is een van de auteurs van het boek Groepsmediation, procesontwerp en werkvormen (MfN & SDU). Met de andere auteurs analyseerde hij vele complexe (eigen) casussen en onderzocht wat er in de aanpak wel en wat niet effectief bleek. Met een uitgebreide theoretische onderbouwing vonden die inzichten zijn weerslag in het boek.

In een vierdaagse masterclass Groepsmediation, biedt hij concrete handvatten om effectief aan de slag te kunnen in het dynamische proces van een mediation met veel partijen en de daarbij komende complicerende factoren. Naast korte interactieve inleidingen in de theoretische grondslagen (groepsdynamica, systeemtheorie en cultuurtheorie), biedt hij inzicht in de aanpak en concrete praktisch toepasbare (nieuwe) werkvormen. Zijn lezing voor RMA is een kleine greep uit die inzichten.

Meer informatie over Jacques: zie www.de-waart.nl

Voor 2024 is het thema “mens en methode”.

De verenigingsavonden worden in 2024 gehouden op:

  • 24 januari 2024
  • 20 maart 2024
  • 19 juni 2024
  • 25 september 2024
  • 27 november 2024