Geacht RMA-lid,

Graag nodigen wij je uit voor onze vijfde bijeenkomst van 2023 op woensdag 15 november september a.s. van 19.30 tot 22.00 uur welke zal plaatsvinden bij AON aan de Admiraliteitskade 62 3063 ED Rotterdam.

Diner
Voorafgaand aan de bijeenkomst nodigen wij je graag om 18.00 uit voor het diner (inclusief een drankje). De kosten daarvan zijn € 20, ter plaatse met PIN te betalen. Voorafgaande aanmelding via het secretariaat is vereist.

Workshop
Vanaf 19.30 tot 22:00 uur vindt onze vijfde jaarthema bijeenkomst in het kader van “Zichtbaarheid” plaats met als onderwerp de gesprekstool/methodiek van “Teken je gesprek”.
De avond wordt verzorgd door Sabina Voet op basis van de door Adinda de Vreede bedachte methodiek van “Teken je gesprek”.
Voorafgaand is er nog een korte ALV.

Meer over Sabina Voet vind je op https://www.linkedin.com/in/sabina-voet-100948127/?originalSubdomain=nl .
Meer info over Teken je gesprek / Adinda de Vreede / kan je vinden op de website: https://www.tekenjegesprek.nl/

Teken je gesprek® is het visualiseren van een gesprek en te gebruiken in gesprek met kinderen (vanaf 7 jaar), jongeren en volwassenen. Met symbolen, kleuren en kernachtige beschrijvingen, maak je een visueel verslag van hetgeen de probleemdrager (cliënt, leerling, bewoner, etc.) jou vertelt. Je ziet als probleemdrager je eigen probleem tot de kern teruggebracht in samenvattende bewoordingen en passende kleuren. Vanuit dit nieuwe perspectief kan je zelf komen tot inzicht en een oplossing. De gesprekstekeningen functioneren als een ‘verslag’. Dat wat de vorige keren onderzocht, besproken en getekend is, is snel en gemakkelijk terug te zien. Er zijn verschillende sjablonen, manieren waarop je een gesprek optekent. Elk sjabloon ondersteunt en stimuleert door zijn vorm het inzichtgevend vermogen en de zelfreflectie bij de probleemdrager. De sjablonen helpen de cliënt om zichzelf te helpen. Als hulpverlener of begeleider krijg je letterlijk en figuurlijk meer zicht op de problematiek, maar ook op de kracht en de mogelijkheden van de probleem-drager.

Tijdens de lezing zal er informatie gegeven worden over Teken je gesprek, het kleurgebruik, symbolen en verschillende soorten sjablonen. Vervolgens is er een moment waarop ingezoomd zal worden op één sjabloon waarmee de deelnemers ook kunnen oefenen. Op 15 november wordt het voordelen/nadelen onderzoek geoefend. Dit is een sjabloon waarin de voordelen en nadelen van een dilemma gevisualiseerd kunnen worden. Bijbehorende gevoelens worden ook benoemd met als doel om sneller tot een keuze te kunnen komen of om inzicht te krijgen in wat er nog te doen staat om over te kunnen gaan tot een keuze.

Agenda 2024 / Jaarthema

Voor 2024 is het thema “mens en methode”.

De verenigingsavonden worden gehouden op:

  • 24 januari 2024
  • 20 maart 2024
  • 19 juni 2024
  • 25 september 2024
  • 27 november 2024